Sviatočné...

Toto obodobie roka je charakteristické nízkymi teplotami, gastronomickými dobrotami a zhonom, ktorý však v konečnom dôsledku strieda dobrý pocit pri vianočnom stole a s odstupom jedného týždňa bujarejšia oslava Nového roku.
Dovoľte mi zaželať celej minigolfovej obci príjemné strávenie sviatkov a správne vykročenie do roku 2011. Keď si budete štrngať, nazabudnite zmieniť aj minigolf...


24.-28.8.