Čaká minigolf progresívna zmena?

Medzi minigolfovými hráčmi a ľuďmi, ktorí sa pohybujú okolo minigolfu sa nachádzajú tri názorové línie. Konzervativci, ktorí sú striktne proti zmenám pravidiel a úpravám hracej schémy na turnajoch, v opozícii pochopiteľne stoja progresívne zmýšľajúci jedinci snažiaci sa priniesť do minigolfovu nové prvky, prípadne inovovať tie, ktoré sú z ich pohľadu nefunkčné resp. vyžadujúce zmenu, no a napokon tí, ktorí stoja niekde medzi.
 
Sám sa radím k tým progresívne orientovaným a preto ma akékoľvek pozitívne úpravy v minigolfovom odvetví zaujímajú. Len nedávno sa, v tejto súvislosti, objavila revolučná myšlienka (pôvodcom je Česká STK) obmedziť počet úderov na jednej dráhe zo súčasného počtu siedmych na päť.
 
 
Cieľ je jednoznačný - priniesť na minigolfové turnaje o čosi väčšiu dynamiku a znížiť časovú náročnosť turnajov pri vyššom počte hráčov (a predovšetkým hráčov s nižšou technickou zdatnosťou). Idea sa javí byť logická v kombinácii s trendom WMF usporadúvať medzinárodne turnaje na, pokiaľ možno, technicky náročných ihriskách. Tento prístup však môže vytvárať (z pohľadu organizátora, divákov a iných hráčov) neželané efekty, kedy veľká skupina hráčov je doslova nútená čakať, kým sa jednotlivec "dotrápi" na technicky náročnej dráhe (na ME v Neutraublingu sa niečo podobné odohrávalo každých 15 minút). Výsledkom je významná strata tempa a drive-u prebiehajúceho turnaja.
 
Myšlienkou zmeny tohto pravidla sa uplynulý víkend zaoberala aj technická komisia WMF a odsúhlasila, že iniciatíva ČMGS bude predmetom hlasovania počas Konferencie delegátov v auguste, v Lahti (počas MS mužov/žien). Otázkou ostáva, kedy by prípadne došlo k zavedeniu do praxe (2016, 2017?).
 
Aký je váš pohľad na tento nápad? Súhlasíte, alebo ste proti?
24.-28.8.