Slovenské ligové turnaje bez špičky!?

Kým slovenská liga na svoj štart zatiaľ čaká, v susednej Českej republike si svoj tohtoročný štart tamojšia Extraliga odkrútila pred týždňom na betónovom ihrisku lokálneho klubu Tempo Praha. V zostavách účastníkov najvyššej z česko-moravských súťaží by ste mohli nájsť aj štyroch hráčov hájacich slovenské farby, mimochodom slovenských reprezentantov a po kvalitatívnej stránke aj hráčov, ktorí nesporne patria k špičke, ktorú slovenské teritórium momentálne ponúka (od roku 2014 sa stal súčasťou Tempa Praha Rado Struhár, v MGC'90 Brno hosťuje Marián Havlík a dvojica Miro Čibik, Ľubo Zontág reprezentuje družstvo 1.DGC Bystřice pod Hostýnem už niekoľko mesiacov).


Tento fakt si však zrejme nevšimlo (alebo nechcelo všimnúť?) vedenie SZDG, ani ďalšie šedé eminencie, ktoré majú naň vplyv, pretože značne rozporuplným a voči uvedeným hráčom neúctivým spôsobom nedávno rozhodli o posunutí termínu premiérového turnaja roku 2014 hranom v Častej na termín, ktorý koliduje s českým extraligovým turnajom organizovaným v rovnaký víkend. Určite netreba pripomínať, že uvedeného turnaja (hranom v Brne) sa logicky účastnia všetci štyria hráči. Bohužiaľ, ani jeden z nich však nedisponuje schopnosťou naklonovať sa, takže turnaj v Častej sa bude musieť obísť bez nich, čo je v situácii kedy počet účastníkov na akomkoľvek slovenskom turnaji nie je ďaleko od atakovania záporných čísel mimoriadne zarážajúci fakt. Bolo to skutočne jediné možné riešenie? Dá sa tento prístup hodnotiť ako férový v kontexte zostavovania termínových listín minulých rokov? Alebo sa Slovenskom prehnala epidémia, ktorá zasiahla mozgové centrá viacerých ľudí a spôsobila postihnutým osobám trvalé následky?

Na pocity a názor ohľadom celej situácie som sa spýtal aj samotných hráčov (postoj Mariána Havlíka si môžete nájasť medzi riadkami o kúsok vyššie). Turnaje v Častej pre nich vždy boli atraktívne. Ľubo Zontág bol z rozhodnutia prekvapený, keďže v posledných rokoch sa vždy pri zostavovaní termínovej listiny prihliadalo aj na české extraligové turnaje, práve aby "legionári" mali možnosť účastniť sa aj domácich turnajov. Informoval sa aj na možnosť termínovej výmeny s inými turnajmi (Košice, Trnava), rozumnú odpoveď však nedostal. Miro Čibik ide ešte ďalej, keď celú situáciu vníma ako nesprávny krok a svojim spôsobom aj podraz voči štyrom reprezentantom. Rado Struhár dopĺňa, že podobné rozhodnutia znižujú šance dotknutých hráčov uspieť v Slovenskom Pohári. Všetci sa zhodujú na fakte, že toto rozhodnutie negatívne ovplyvní kvalitu samotného turnaja a principiálne naruší snahy o záchranu minigolfu na Slovensku. Znie to prehnane, ale obávam sa, že jednoducho je to tak.
24.-28.8.