Magurské čísla

Keďže nechcem nič ostať dlžný svojej povesti, tak dávam k dispozícii štatistický prídel aj z turnaja uskutočneného na Magure. Pre zabezpečenie menšej skreslenosti dát som tento krát pristúpil k výberu najlepších dvadsiatich hráčov pre potreby určenia priemeru tej ktorej dráhy. Najviac sa zvonilo na dráhe číslo 6, čiže okne. Nič prekvapujúce, pretože v rámci magurského zloženia dráh ide o tú najťažšiu - priemer TOP20 2.100. Hneď v závese sa ocitli jedny z najmenej príjemných a nič nedarujúcich segmentov na Slovensku (1.975!). Zvyšok si nájdite v obrázkovej matici:


Ako to bolo s priemermi u jednotlivcov? V prvom rade by som chcel podotknúť, že magurské ihrisko možno s kľudným svedomím označiť za náročné. Súvisí to so skladbou dráh, kde malinami sú snáď len karabach, kôš a čiastočne pyramídy. Veď posúďte sami - víťaz hral priemer 15.75, čo je v ponímaní 18 dráhového ihriska ekvivalent 25.77. Horší priemer na eternitovom ihrisku v roku 2008 zahral víťaz iba v Trnave a všetci určite dobre vedia, že k tomu výraznou mierou prispeli meteorologické podmienky.

Ale k jednotlivcom. Výborný prejav na ľadvine predviedli Ivan Švejda a Vlado Pravotiak (1.250). To, že segmenty nie sú strašiakom ukázal Rado Ledník a priemerom 1.500 ukázal všetkým, kto je segmentový kráľ. Okno mali najviac vyleštené Laco Derzsi a Marcel Korinek, obaja za 1.500. Prúdom vládol bratislavský borec Maroš Havlík (1.125). Najlepšie geometrické cítenie mal Laco Ištván, jeho uhol = 1.000 a bleskový blesk odohrali Marcel Korinek a Kubo Kalník (1.250).

Na záver len konštatovanie, že tento typ podujatia určite je prínosom a je večná škoda, že neexistujú na Slovensku aspoň 1-2 kryté minigolfové haly (so štandardným množstvom dráh), ktoré by umožnili hrať aj zimnú ligu.
24.-28.8.