Nové výkonnostné triedy

Dlho sa na ne čakalo, ale konečne nastal čas ich oficiálneho zverejnenia. O čom je reč? No predsa o výkonnostných triedach jednotlivých hráčov. Zdá sa, že v poslednom období ich význam poklesol a ani samotní hráči netušia akú výkonnostnú triedu vlastne získali, ale keďže ide o jediný oficiálne uznaný ukazovateľ dlhodobej hráčskej úrovne (ekvivalent výkonov v rámci Slovenského pohára) a zároveň dôležité kritérium pri určovaní odstupného v prípade prestupu, nemalo by sa na ich existenciu zabúdať.


Momentálne sa v hráčskom poli pohybujú traja minigolfisti s najvyššou úrovňou - majstrovská. Dvaja juniori, Miro Čibik a Rado Struhár, ktorým sekunduje Ľubo Zontág. Pridá sa ku nim tento rok niekto ďalší, alebo sa zoznam držiteľov majstrovskej kategórie zmení úplne? Na odpoveď máme ešte niekoľko týždňou čas. Dôležité je však spomenúť, že za sezónu 2012/13 sa vzhľadom k zníženému počtu turnajov bude posudzovať 10 najlepších bodových ziskov (o jeden menej ako v predchádzajúcej sezóne) a limity výkonnostných tried budú upravené proporcionálne (viac na stránke SZDG). Hráč môže za jeden rok poklesnúť maximálne o jeden výkonnostný stupeň.

24.-28.8.