Vyhodnotenie ankety VIII

Smerovanie doposiaľ poslednej anketovej otázky bolo zrejmé a úzko súviselo s debatou, ktorá sa nedávno rozprúdila ohľadom ligového modelu. Súčasná štruktúra ligovej súťaže principiálne nie je zlá, ak zoberieme v úvahu úzku základňu hráčov. Odohrá sa 8 kôl do roka, pričom každé ligové kolo je rozložené do dvoch hracích dní. Tréningu je venovaný piatok. Pri akejkoľvek myšlienke zmeny tohto systému je nutné sa zamyslieť nad predpokladmi a výslednými efektmi, ktoré by zo zmeny mohli vyplynúť, pretože prax už veľa krát dokázala, že nič nie je čierno-biele.

Prejdime ale najprv na názor 33 štatistických jednotiek, ktoré využili ponúknutú možnosť a vyjadrili svoju preferenciu. Jednoduchým rozdelením prieskumu na dva komponenty možno konštatovať, že existuje náklonnosť k dvom hracím dňom, ktoré podporuje 20 ľudí - z toho 6 osôb akceptuje súčasný model a zvyšných 14 je za dvojkolový víkend (sobota/nedeľa = 2 kolá). Opozíciu v tomto prípade tvorila skupina 11 prívržencov tzv. dlhej soboty, počas ktorej by sa odohralo jedno kolo a nedeľa by bola dňom nie len pracovného pokoja, ale aj toho minigolfového. Indiferentný postoj v podobe modelu kombinovaných víkendov získal 2 hlasy.

Osobne s výsledkami sympatizujem. Na jednej strane je cítiť, že súčasný model má svojich priaznivcov, na druhej zas, že existuje túžba po zmene, čo podporuje myšlienku neprekopávať schému úplne, ale ju iba umným spôsobom inovovať/upraviť s cieľom oživenia ligovej súťaže a sprístupnenia širšej obci (ide predovšetkým o podporu začínajúcich hráčov, prípadne klubov).

Problém akejkoľvek zmeny spočíva v narušení kontinuity a porovnateľnosti výsledkov s minulým obdobím, preto je dôležité nastaviť systém tak, aby bol akceptovateľný, kompatibilný s predchádzajúcim a hlavne stabilný (isteže existujú faktory, ktoré v budúcnosti môžu opäť zatlačiť na zmenu).

Voľba systému ligových kôl natlačených do soboty mi príde ako znižovanie počtu odohraných súťažných dní pre majoritu hráčov v rámci roku na podprahovú hodnotu (8 dní pri súčasnej absencii zimnej časti a minimálnej existencii open turnajov) a za danej ekonomickej situácie určite nie je zanedbateľný ani rizikový faktor počasia, ktorého váha pri jednodennom turnaji hrá veľmi podstatnú úlohu. Skôr sa prikláňam k možnosti uplatnenia jednodňových turnajov v rámci nebodovaných/open podujatí.


Uvidíme k akému názoru dospeje "Rada starších" na už viac krát deklarovanej februárovej konferencii. Čakanie na výsledky a prípadné opatrenia prezídia si môžete spríjemniť napríklad novou, tento krát odľahčenou, otázkou. Siahnite si do svedomia a priznajte sa koľko času venujete minigolfovej príprave počas sezóny.


Otázka: "Ako často trénujete počas minigolfovej sezóny?"
24.-28.8.