MS ZATON 2017 - FLASH NEWS

Slovenské družstvo obsadilo delené siedme miesto spolu s Talianskom, čo rozhodne predstavuje historický úspech! Na základe pomocného kritéria (rozdiel úderov), WMF klasifikuje Slovákov ako ôsmich.


24.-28.8.