Indoorový pat

Každý týždeň sa objavujú nové informácie vzťahujúce sa k práve odohraným, prebiehajúcim, či chystajúcim sa turnajom s charakteristikou indoorové "nebo li" halové. Pre dôkaz si skočte na http://www.minigolfnews.com/ a pohrabte sa v novinkách. Škoda, že táto informácia má jeden malý háčik. Žiadny halový turnaj nie je organizovaný v slovenskom teritóriu. Čestnou výnimkou u nás stále ostáva iba "limitovaný" 11 jamkový turnaj v prievidzskej Magure (vďaka zaň!). Dôvod? Čisto prozaický - neexistencia štandardného 18 dráhového indoorového ihriska.


Švédi, Nemci, Švajčiari, Fíni, Taliani... a ďalší využívajú existenciu lokálnych minigolfových krytých stánkov na organizáciu zimných turnajov, ktorých veľmi dôležitým cieľom je udržiavanie a ladenie svojej formy pred nadchádzajúcou sezónou. Samozrejme, tréning a športová činnosť nie je jediným light-motívom. Takéto podujatia napomáhajú udržiavať aj spoločenskú stránku veci, veď stretávanie minigolfistov prináša kopec podnetných diskusií a keď už nie je reč rovno o minigolfe určite sa nájde priestor na nejaký ten vtip alebo historku ;)


V neposlednom rade, open turnaje často ponúkajú možnosť aplikovať neštandardné turnajové schémy a tak sú príležitosťou pre hráčov vyskúšať si niečo iné v porovnaní s ligovým konceptom. Takto sa organizujú rôzne maratóny, či súťaže dvojíc-párov, kedy vždy jeden hráč z dvojice hrá a druhý ho v priebehu hry strieda. Iným zaujímavým modelom je napr. rozdelenie hráčov do skupín a hra každého s každým (či už jednokolovo alebo iba na vybraných dráhach). Po základných skupinách následne dochádza ku KO súboju(om) tých, ktorí sa umiestnili po základnej časti najvyššie. Nepochybujem o tom, že možnosti nastavenia open turnajov je oveľa viac.


Ale aby som sa vrátil na začiatok článku. Absencia regulárneho indooru na Slovensku. Určite jedno z bolestivých miest slovenského minigolfu, ktorého liečba by pacientovi priniesla mnoho pozitív - rozšírenie sezóny o zimnú časť, neoddiskutovateľný progres, propagáciu minigolfu. Práve pri tretej zložke by som sa na chvíľu pristavil.
Rozmýšľal som, že ktoré miesto z hľadiska lokalizácie minigolfového ihriska by bolo pre neminigolfistu atraktívne a dospel som k faktu, že obchodno-zábavné centrum. Nech je to akokoľvek zvrátené, mnoho ľudí si navyklo svoj voľný čas tráviť práve tu. Kino, bowling, wellness, biliard, detské kútiky, horolezecké steny. Prečo by medzi výpočtom nemohol byť aj minigolf? Funguje to v západnej Európe, nevidím pádny dôvod prečo by nemalo aj na Slovensku. Záujem verejnosti by podporil životaschopnosť projektu a v konečnom dôsledku by profitovali aktívni minigolfoví hráči. Samozrejme, dostávame sa k financiám. Niekto (či už fyzická alebo právnická osoba) musí vypracovať zámer, dohodnúť podmienky, projekt zafinancovať a riadiť. Všetko plne rešpektujem a netrúfam si niekoho tlačiť do akcie, ale konštatovaniu, že príležitosť existuje mi nikto nezabráni.


Príležitosťou charakterovo príbuznou je v rámci Bratislavy výstavba novej multifunkčnej haly na území mestskej časti Petržalka (Danube Arena). Hala získala územné rozhodnutie, začiatkom tohto roka sa má vykonať tender na dodávateľa stavebnej činnosti, na jar by sa mohlo pristúpiť k prvým stavebným prácam. Celý projekt športového komplexu dopĺňajú parkoviská, reštaurácie a služby, plánovaná je stavba hotela a neskôr aj aquaparku s plavárňou. Fantastický priestor pre vytvorenie minigolfovej arény schopnej konkurovať tým medzinárodným. Pochopiteľne vznikol by zaujímavý rámec pre organizáciu medzinárodných podujatí. Ešte dodám, že výstavbu má riadiť a halu prevádzkovať fínska firma a ako všetci vieme Škandinávci majú k minigolfu vzťah veľmi vrúcny...

Vyhodnotenie ankety VIII

Smerovanie doposiaľ poslednej anketovej otázky bolo zrejmé a úzko súviselo s debatou, ktorá sa nedávno rozprúdila ohľadom ligového modelu. Súčasná štruktúra ligovej súťaže principiálne nie je zlá, ak zoberieme v úvahu úzku základňu hráčov. Odohrá sa 8 kôl do roka, pričom každé ligové kolo je rozložené do dvoch hracích dní. Tréningu je venovaný piatok. Pri akejkoľvek myšlienke zmeny tohto systému je nutné sa zamyslieť nad predpokladmi a výslednými efektmi, ktoré by zo zmeny mohli vyplynúť, pretože prax už veľa krát dokázala, že nič nie je čierno-biele.

Prejdime ale najprv na názor 33 štatistických jednotiek, ktoré využili ponúknutú možnosť a vyjadrili svoju preferenciu. Jednoduchým rozdelením prieskumu na dva komponenty možno konštatovať, že existuje náklonnosť k dvom hracím dňom, ktoré podporuje 20 ľudí - z toho 6 osôb akceptuje súčasný model a zvyšných 14 je za dvojkolový víkend (sobota/nedeľa = 2 kolá). Opozíciu v tomto prípade tvorila skupina 11 prívržencov tzv. dlhej soboty, počas ktorej by sa odohralo jedno kolo a nedeľa by bola dňom nie len pracovného pokoja, ale aj toho minigolfového. Indiferentný postoj v podobe modelu kombinovaných víkendov získal 2 hlasy.

Osobne s výsledkami sympatizujem. Na jednej strane je cítiť, že súčasný model má svojich priaznivcov, na druhej zas, že existuje túžba po zmene, čo podporuje myšlienku neprekopávať schému úplne, ale ju iba umným spôsobom inovovať/upraviť s cieľom oživenia ligovej súťaže a sprístupnenia širšej obci (ide predovšetkým o podporu začínajúcich hráčov, prípadne klubov).

Problém akejkoľvek zmeny spočíva v narušení kontinuity a porovnateľnosti výsledkov s minulým obdobím, preto je dôležité nastaviť systém tak, aby bol akceptovateľný, kompatibilný s predchádzajúcim a hlavne stabilný (isteže existujú faktory, ktoré v budúcnosti môžu opäť zatlačiť na zmenu).

Voľba systému ligových kôl natlačených do soboty mi príde ako znižovanie počtu odohraných súťažných dní pre majoritu hráčov v rámci roku na podprahovú hodnotu (8 dní pri súčasnej absencii zimnej časti a minimálnej existencii open turnajov) a za danej ekonomickej situácie určite nie je zanedbateľný ani rizikový faktor počasia, ktorého váha pri jednodennom turnaji hrá veľmi podstatnú úlohu. Skôr sa prikláňam k možnosti uplatnenia jednodňových turnajov v rámci nebodovaných/open podujatí.


Uvidíme k akému názoru dospeje "Rada starších" na už viac krát deklarovanej februárovej konferencii. Čakanie na výsledky a prípadné opatrenia prezídia si môžete spríjemniť napríklad novou, tento krát odľahčenou, otázkou. Siahnite si do svedomia a priznajte sa koľko času venujete minigolfovej príprave počas sezóny.


Otázka: "Ako často trénujete počas minigolfovej sezóny?"
24.-28.8.